Hvad henvender tidligere anbragte unge sig om til Livline B?

Når unge henvender sig til Livline B første gang er boligforhold og uddannelses-/arbejdsforhold de hyppigste primære årsager som får den unge til at henvende sig. Psykiske vanskeligheder og økonomiske forhold er til gengæld langt de hyppigste sekundære årsager til henvendelserne. Igennem dialogen med de unge viser psykiske vanskeligheder og økonomiske forhold sig ofte at være bevidste eller ubevidste underliggende udfordringer som har ført til manglende huslejebetaling, fravær, sygemeldinger, manglende motivation og lignende.

De unge henvender sig i mindre grad for direkte at få hjælp til samarbejdet med andre aktører eller vedrørende stofmisbrug. I vores forløb med de unge bliver dialogen og samarbejdet med andre aktører alligevel ofte en central opgave for Livline B, når der skal søges ny bolig, §81 lån, uddannelseshjælp, dialog med sagsbehandlere, misbrugskonsulenter og udlejere. Ofte er Livline B en del af dialogen, da vi kender det offentlige, lovgivningen og kan formidle de unges baggrund og behov med tilladelse fra den unge selv.

Stof- og alkoholmisbrug er kun sjældent en egentlig årsag til at den unge henvender sig. Men i en del tilfælde er der enten et aktivt misbrug eller risikoen for et nyt misbrug. Livline B forholder sig derfor altid konkret og åbent til problematikken for at de unge kan føle sig trygge ved at tale om stofmisbruget med os og søge vores hjælp, når de føler sig klar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.