Om Styrket Efterværn

Styrket Efterværn er navnet på det overordnede projekt, som Livline B udspringer af.

Projektet handler om at øge støtten til unge, der bevæger sig videre fra anbringelse og over i egen bolig, og er især møntet på at forebygge hjemløshed.

Unge, der er anbragt, har de samme drømme og håb som alle andre unge. Der kan dog være nogle andre udfordringer i livet efter anbringelse, end de fleste unge oplever.

Styrket Efterværn øger støtten til tidligere anbragte unge på tre områder:

Forebyggelse: Vi intensiverer og systematiserer indsatser i de sidste tre måneder af den unges anbringelse på tværs af alle Opholdssteder.dk’s afdelinger.

Overgang: Vi følger vores fraflyttende unge tæt med telefonkontakt og på de sociale medier i de første 3 måneder efter endt anbringelse.

Fastholdelse: Vi tilbyder alle tidligere anbragte unge, som har været tilknyttet Opholdssteder.dk’s afdelinger, muligheden for at gøre brug af Livline B’s hjælpelinje.

Som en del af vores fastholdelsesindsats har vi lanceret Livline B, podcasten Et liv efter anbringelse, og storycommunity’et Din historie.

Det er altid håbet, at vores anbragte unge klarer sig godt, når vi sender dem videre. Det er Styrket Efterværns reason-to-be at give tidligere anbragte alle muligheder for at komme godt videre.

Verden er fuld muligheder. Det kan være svært at gribe dem, hvis man har meget baggage med sig. Det vil vi gerne hjælpe med.

Styrket Efterværn er finansieret af midler fra Socialstyrelsens pulje til forebyggelse af hjemløshed blandt tidligere anbragte unge. Det ville ikke være muligt at gennemføre projektet uden Socialstyrelsen, som vi skylder stor tak.