Hjemløshed

Et stort dansk studie (VIVE) fandt i 2019 frem til, at 1 ud af 10 af tidligere anbragte unge har haft perioder med hjemløshed efter endt anbringelse.

Der kan være mange årsager til periodevis hjemløshed, og årsagerne behøver ikke at være lige grelle.

Imidlertid ved vi fra socialarbejdere, kommuner, og fra forskere i misbrug, at hjemløshed øger risikoen for stofmisbrug og kriminalitet markant.

Derfor er et af de primære mål med Styrket Efterværn at hjælpe vores tidligere anbragte til at undgå hjemløshed, eller at hjælpe aktivt med at finde bolig, hvis der akut mangler et tag over hovedet.

Styrket Efterværn hjælper vores tidligere anbragte unge på tværs af alle kommunale, regionale, statslige og private aktører. Vi hjælper med at få alle til at snakke sammen, og vi fungerer om nødvendigt som bindeled til den tidligere anbragte i den tid, det tager at blive etableret i egen bolig.