Metoder og Strategi

Styrket Efterværn udføres af psykologer i samarbejde med Opholdssteder.dk’s stabspersonale og pædagoger.

Vores forebyggelses- og overgangsindsats er især baseret på viden, som vi har indsamlet igennem interviews og samtaler med Opholdssteder.dk’s pædagogiske personale og ledere. Vi har udarbejdet en model, der lister de vigtigste opmærsomehedspunkter, når en anbragt ung skal fraflytte. 

Styrket Efterværn udvikles under hele projektets løbetid og vil tage form efterhånden som medarbejdernes kompetencer matcher målgruppens behov. 

Vores fastholdelsesindsats er derfor en sammensætning af indsatser og oplysningstiltag, som alle har til formål at støtte tidligere anbragte unge.

Styrket Efterværn anvender vi det evidensbaserede dokumentations- og screeningsredskab YLS/CMI.

YLS/CMI er egentlig et kriminalprædiktivt værktøj, der angiver en samlet vurdering for unges risiko for at begå fremtidig kriminalitet.

De samme faktorer, som YLS/CMI’en måler på, er ifølge forskningen på området også prædiktive for hjemløshed. Hjemløshed er netop en af de situationer, som Styrket Efterværn har til hensigt at forebygge.

Tag gerne kontakt til os, hvis du vil høre mere om vores metoder.