Om Livline B

Hvorfor navnet? Hvad betyder “Livline B”?

“Livline B” vil sige, at vi er den ekstra livline, man kan trække i, når det ikke er alarmcentralen eller lægen, man skal have fat i. Vi er den bonusplayer, som tager telefonen og dukker op, når livet slår en kolbøtte. Det kan være kæresten er smuttet, eller chefen er en idiot, og man har bare lyst til at smadre alt. Det hjælper alarmcentralen og lægen ikke med. Det gør Livline B.

Hvordan kan I hjælpe?

Først og fremmest kan du altid komme i kontakt med os. For det andet er det uddannet personale med lang erfaring inden for krisehjælp, intervention, og kommunikation, der arbejder i projektet. 

Vi har indtil videre hjulpet tidligere anbragte med en bred vifte af problemstillinger: Akut krisehjælp i form af samtale, hjælp til at tale med det offentlige, hjælp til at finde bolig, hjælp til at søge støtte, et boost til sociale netværk, og meget meget mere. Livline B’s tilbud til tidligere anbragte er ikke en en mentor- eller støttepersonsordning, men et intensivt kortsigtet tilbud om hjælp, præcis dér hvor filmen er ved at knække.

Kan alle bruge Livline B?

Livline B er i første omgang et tilbud, der udelukkende er målrettet anbragte og tidligere anbragte hos Opholdssteder.dk og er begrænset til en 3-års periode.

Begrænsningerne i tid og udstrækning skyldes udelukkende, at Styrket Efterværn (og derfor Livline B) er finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen. Det er vores håb, at Livline B vil være en stor hjælp for mange tidligere anbragte, og at projektet kan bredes ud efter dets berammede løbetid.