Samarbejde med forsorgshjem giver resultater

Når unge kontakter Livline B står de ofte helt uden
bolig, har været sofasovere i gennem længere tid eller står i akut fare for at
miste deres bolig. Gennem samarbejde med danske forsorgshjem for unge mellem 18
og 30 år 
hjælper Livline B de unge videre til en mere stabil tilværelse.

En analyse fra VIVE viser, at hver tiende tidligere anbragte ung, bliver registreret i hjemløshed, når de er mellem 18 og 24 år. Tidligere anbragte unge udgør i alt 1/3 af alle hjemløse i aldersgruppen 18 – 30 år. Og når først hjemløsheden er en realitet kan vejen tilbage til en stabil tilværelse være lang og uoverskuelig.

 Men hvad gør man, når en ung uden indtægt henvender sig med et akut behov for bolig? I mange kommuner er der op mod 4 ugers sagsbehandlingstid på ansøgninger om uddannelseshjælp/kontanthjælp og §81 lån. Og når de unge henvender sig til Livline B er venner og families velvilje ofte opbrugt efter den unge i månedsvis har sofasurfet fra den ene bekendte til den næste.          

Hos Livline B har de unge en indgang til professionel, gratis og visitationsfri støtte og hjælp. Og langt hen ad vejen handler den hjælp om at afsøge eksisterende indsatser og hjælpe den unge med at navigere og kommunikere i et ofte uoverskueligt offentligt system og kompleks lovgivning. Ofte mangler de unge grundlæggende indsigt i hvor de skal gå hen for at få hjælp, hvad de har ret til og ikke mindst hvordan de i praksis får den retmæssige hjælp tilkendt. I særdeleshed mangler de unge selvtillid og psykiske ressourcer til at gøre noget ved problemerne og overskue hvor de skal starte. Problemernes uoverskuelighed afføder apatien, som hurtigt afløses af gamle overlevelsesmekanismer. Nogle begynder at tage stoffer igen eller skruer op for et allerede aktivt misbrug. Nogle begynder at sælge seksuelle ydelser for at tjene penge og andre begynder at begå kriminalitet.

Når et ungt sårbart menneske står med alle sine ting på gaden, er 4 ugers sagsbehandlingstid uoverskueligt for den kriseramte unge. For uden indtægt kan den unge typisk se langt efter en bolig. I samarbejde med danske forsorgshjem har Livline B hjulpet unge videre til en mere stabil tilværelse. Forsorgshjem for unge mellem 18 og 30 år tilbyder typisk en helhedsorienteret indsats, hvor de unge ud over kost og logi modtager en pædagogisk indsats i forhold til motivation, fremtidsplaner, motion og sundhed samt opbygning af daglige rutiner. Derudover arbejdes der med at skabe tillidsfulde relationer mellem både personale og beboerne imellem. Mange anbragte unge forlader anbringelsesstedet for at flytte i egen lejlighed allerede som 18årige. Omvæltningen fra beskyttede og strukturerede rammer på opholdsstedet til tilværelsen i egen bolig er for mange unge overvældende. Desværre oplever en del af de unge derfor at blive sat på gaden ofte på grund af enten manglende huslejebetaling eller fordi parforholdet går i stykker. Forsorgshjemmet kan i disse tilfælde skabe en tryg overgang mellem de strukturerede rammer på opholdsstedet og en fremtidig tilværelse i egen bolig. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.