Mød socialpædagogen Heidi i podcasten: Et liv efter anbringelsen

Heidi er socialpædagog med flere års erfaring med relationsarbejde og miljøterapi med unge, der i kortere eller længere perioder er anbragte uden for hjemmet. I dag er Heidi leder af et opholdssted, hvor netop anbragte unge er målgruppen. 

Interviewet har fokus på tiden efter anbringelse, og undervejs taler vi om de udfordringer, der kan være forbundet med overgangen fra anbringelse til selvstændigt voksenliv. For ér der et form for tomrum efter man fraflytter opholdsstedet, og hvis der er, hvad kan vi så gøre for at hjælpe de unge bedst muligt videre?

Lyt til podcasten her!

Leave a Reply

Your email address will not be published.