Livline B er en del af puljeprojektet Styrket Efterværn, som er finansieret af midler fra Socialstyrelsens pulje til indsatser målrettet tidligere anbragte unge og udføres af Fonden Aktiv Weekend i samarbejde med Opholdssteder.dk. En stor tak til Socialstyrelsen for at muliggøre dette vigtige arbejde.

Aktiv Weekend | Funder Bygade 20 | 8600 Silkeborg